Quo Vide Weblog

Community management: de 5 B’s

Het opstarten van een nieuw Enterprise Social Network (ESN) verloopt via een aantal fasen. Fasen die erop gericht zijn om de medewerkers binnen de organisatie van passieve buitenstaanders om te vormen naar actieve participanten. In iedere fase ligt de nadruk op andere skills van de community managers.
27 May Posted by Quo Vide in | 0 comments

De 5 B's

Quo Vide heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het creëren en uitrollen van Enterprise Social Networks. Deze ervaring is verwoord in het 5B model dat organisaties en community managers in het bijzonder kunnen gebruiken om een Social Netwerk of een Social intranet in hun organisatie te borgen.

Per onderdeel heeft de community (communicatie) manager een andere rol en bepaalde set met taken die we in volgende blogposts nader uiteen zullen zetten. In deze blogpost beperken we ons even tot een uitleg van de 5B’s.

De 5B’s gaan van Communicatie (vooral zenden vanuit de organisatie) met een lage adoptie graad, naar Moderatie door medewerkers met een hoge adoptie graad. Per onderdeel zullen we het model bespreken. Hieronder het model grafisch weergegeven.

1. Bereiken

In deze fase is het belangrijk dat de community manager zich richt op het uitrollen van ESN binnen de organisatie, het beschikbaar stellen van ESN en daarbij de benodigde interne communicatie pleegt. Denk aan zaken als activatie van medewerkers, aan workshops over ESN en aan het actief begeleiden van medewerkers om hen te informeren over de mogelijkheden.


2. Betrekken

In deze fase zijn de medewerkers op de hoogte van ESN en begint het actief betrekken van medewerkers. De belangrijkste taak voor de community manager in deze fase is heel actief samen met ambassadeurs content maken, reageren op content en medewerker ‘uitlokken’ om deel te nemen.

De community manager is in deze fase vooral bezig om voorbeelden te maken die medewerkers richting geven wat er van hen op het platform verwacht wordt. Nieuws en blog artikelen schrijven, stafafdelingen helpen om content te plaatsen, medewerkers te verwijzen naar bestaande content als hij via de e-mail wordt benaderd.

In deze fase start de Support groep waarin vragen van medewerkers worden omgezet naar content die herbruikbaar is. De Support groep wordt onder de aandacht gebracht.


3. Binden

In deze fase zijn medewerkers actief betrokken en creëren content. Het is nu een belangrijke taak van de community manager om de medewerkers te binden en meer medewerkers actief te krijgen op het platform.

Medewerkers die actief zijn zullen openlijk moeten worden gewaardeerd. Ook zal interessante content en informatie die de medewerkers maken, meer uitgelicht moeten worden. Dit kan als voorbeeld dienen voor andere medewerkers en toont aan dat meedoen loont.


4. Boeien

In deze fase zijn medewerkers meer dan actief. Er wordt volop content gecreëerd, medewerkers gebruiken het platform bij hun dagelijkse werk. Nieuws en informatie wordt via het platform gedeeld en de onderlinge communicatie verloopt goed. Als community manager ben je meer aan het modereren dan bezig met content creatie.

De belangrijkste taak als community manager is om samen met medewerkers te kijken hoe het platform verder kan evalueren naar een volgend niveau. Welke functies zijn in het dagelijkse werk van belang? Hoe is het platform hiervoor in te zetten? Welke organisatieveranderingen moeten worden doorgevoerd in het platform?


5. Bezielen

In deze fase beginnen medewerkers, ongevraagd, taken van de community manager uit te voeren, zoals het modereren van content, collega’s op het platform op weg helpen en content en functionele suggesties doen aan de community manager. Medewerkers zijn meer dan pro-actief en de community manager heeft een totaal nieuwe rol, het besturen en kanaliseren van eisen en wensen vanuit de organisatie.

In deze fase zal de organisatie zelf veranderen door het platform: het platform is de organisatie geworden. Het is nu van eminent belang dat er geregeld overleg is met het management team.
 

Community management serie

  1. Community management: de 5B’s

Komende blogs:

  1. Community management: groepen starten
  2. Community management: de kunst van luisteren
  3. Community management: korte termijn, lange termijn
  4. Community management: wat te doen bij crisis?
  5. Community management: hoe modereer je content?
  6. Community management: hoe stimuleer je content creatie?
  7. Community management: omgaan met feedback
  8. Community management: tactieken voor een gezonde community

Deel met anderen
0 Reacties

Plaats als eerste een reactie, login met je Social Media account.

Plaats een reactie

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je inloggen. Je kan eenvoudig inloggen met een Social Media profiel, kies hieronder je voorkeur