Quo Vide Weblog

10 voordelen van een Enterprise Social Network

Iedereen is (mobiel) on-line. Informatie is overal. Iedereen is altijd bereikbaar. Iedereen is zichtbaar. Iedereen is waardevol. Echter, zodra mensen de toegang van het kantoor voor bij zijn, belanden zij vaak in de schemerige wereld van de buizenpost, papier, e-mail, kenniskoninkrijkjes, onzichtbaar management en algehele anonimiteit.

Dat hoeft niet meer. Dat mag niet meer. In een moderne organisatie is hoogwaardige snelle communicatie; zichtbaarheid, participatie en veilige kennisdeling van levensbelang. Een Enterprise Social Network is niet langer een nice-to-have maar een noodzaak.
30 Jan Posted by Quo Vide in | 0 comments

Kennisdeling op uw kantoor?

Enterprise Social Network

Een Enterprise Social Network (ESN) is een platform dat door organisaties vaak ingezet wordt om medewerkers met elkaar te verbinden, het delen van kennis te bevorderen en om informatie sneller en eenvoudiger vindbaar te maken.

Een ESN zet je niet zomaar in. Het kost tijd, geld en moeite om het succesvol te implementeren en om ervoor te zorgen dat je medewerkers er veelvuldig gebruik van gaan maken. Er zitten echter vele voordelen aan een ESN, waardoor het zeker de moeite waard is om het te gaan gebruiken.

Hieronder 10 van deze voordelen.

Voordelen

1. Betere bediening klant

Door de vergrote transparantie in de organisatie wordt het eenvoudiger om klanten te helpen en te ondersteunen met behulp van collega’s.

2. Versterken van interne cultuur

Een ESN geeft actuele inzicht in de onderwerpen die er leven. Mede om die reden en doordat medewerkers beter en sneller met elkaar kunnen netwerken wordt de interne cultuur vergroot.

3. Effectiever gebruik maken van talent

Met een ESN kan er eenvoudiger inzicht verkregen worden in de kwaliteiten van collega’s. Door dat inzicht wordt het mogelijk om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren en om zo effectiever gebruik te maken van talent.

4. Vergroten van productiviteit

Met een Enterprise Social Network kan kennis beter benut worden, waardoor de productiviteit van medewerkers vergroot wordt. Daarnaast kan er sneller en eenvoudiger inzicht verkregen worden in de kwaliteiten van collega’s, waardoor medewerkers makkelijker een beroep kunnen doen op elkaars kennis en kunde.

5. Vasthouden van kennis

Door de diverse mogelijkheden om expliciete kennis, uitwisseling van informatie en vragen en antwoorden vast te leggen blijft kennis binnen de organisatie. Ook na reorganisaties of als gevolg van vergrijzing wordt de kennis vastgehouden, waardoor die kennis bruikbaar blijft voor medewerkers; nu en in de toekomst.

6. Veilig communiceren

Er kan veiliger gecommuniceerd worden via een ESN, dat binnen een bedrijfsnetwerk staat, dan via e-mail of online platforms, zoals Yammer. 

7. Versterken van samenwerken

Een ESN is open en toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie. Iedereen kan deelnemen, waardoor barrières verdwijnen en samenwerken eenvoudiger wordt.

8. Vermindering van fouten

Door de vernieuwde samenwerking, de transparantie in de organisatie en het vastleggen en delen van kennis kan er daadwerkelijk worden gewerkt aan het verminderen van fouten. 

9. Verhogen van medewerkerstevredenheid

Binnen elk bedrijf is de tevredenheid van medewerkers belangrijk. De medewerkerstevredenheid kan verhoogt worden door een ESN als faciliteit te bieden. Hierdoor wordt bottom-up creatie en samenwerking bevorderd, zodat medewerkers als professionals hun werk kunnen doen.

10. Kostenbesparing

Door een andere werkwijze wordt er bespaart op onder andere huisvesting, reiskosten en ICT. Door hogere medewerkerstevredenheid wordt ziekteverzuim lager en ongewenst verloop minder.

Quo Vide Connect

Quo Vide Connect is het Enterprise Social Network van Quo Vide. Het platform is voor elke moderne organisatie en ondersteunt organisaties waar mondige medewerkers op alle nieuwe manieren met elkaar willen, moeten en kunnen communiceren en participeren; medewerkers veelal in wisselende projectteams samenwerken; niet iedereen altijd op een vaste plaats werkt; kennis vinden, delen en borgen een gegeven is; niet iedereen op een toegankelijke en veilige manier altijd en overal collega’s en documenten moeten kunnen benaderen; en het management zichtbaar en bereikbaar wil zijn.

Meer over Quo Vide Connect is te vinden in het blog over Connect.

Deel met anderen
0 Reacties

Plaats als eerste een reactie, login met je Social Media account.

Plaats een reactie

Om een reactie te kunnen plaatsen moet je inloggen. Je kan eenvoudig inloggen met een Social Media profiel, kies hieronder je voorkeur