Producten Insights

Insights

toepassing:Insights

Insights is het Community dashboard van Quo Vide, waarmee inzichten worden verkregen in de participatie op Social Netwerken, waaronder Facebook, Twitter, Quo Vide Connect of Engage.

Insights is de social media community management oplossing die u het juiste inzicht verschaft in uw social media verkeer en uw social media marketingeffectiviteit. Insights kan voor diverse zaken worden ingezet: 

  • Community determinatie (wie doet wat, wanneer, waar, hoe en hoe vaak)
  • Managen van de community
  • Vergroten van participatie binnen de community
  • Versterken van de binding binnen de community
  • Testplatform voor nieuwe producten en diensten

Op maat gemaakt

​Insights biedt een brede basis aan functionaliteit, waarmee op maat gemaakte social media dashboard zijn te realiseren. Integratie en koppeling met interne en externe systemen is op basis van open standaarden en is daarom snel te creëren. 

Social Media Dashboard

Met Insights kunt u bijvoorbeeld de inzichten combineren van uw corporate Twitteraccount, uw Facebook fanpage, de Google Analytics van uw website. Ook zetten we Insights in bij ons Quo Vide Connect product om inzichten te geven over het Enterprise Social netwerk. U bepaalt wat nodig is, wij ontwerpen en realiseren het dashboard.

Evaluatiemodel

Vanuit onze ervaring met Social Media hanteren wij een evaluatie model waarmee Social Media toepassingen zijn te monitoren, te analyseren en te managen. Het evaluatiemodel kijkt naar:

  • groei - growth ratio - in welke mate groeit het netwerk
  • zichtbaarheid - visibility ratio - in hoeverre zien de deelnemers
  • participatie - engagement ratio - in welke mate doen de deelnemers mee
  • viraliteit - virality ratio - in welke mate verspreiden deelnemers de boodschap

Op basis van deze vier factoren is de kwaliteit van een netwerk inzichtelijk te maken en objectief te vergeljiken met andere initiatieven. 

Visualisaties

Een belangrijk aspect van Insights is het vertalen van data naar informatie. Insights heeft hiervoor diverse visualisaties beschikbaar, waaronder diverse soorten grafieken, geografische kaarten maar ook specifieke visualisaties om bijvoorbeeld de onderlinge relaties in een netwerk te tonen.

Insights visualisatie

Import via bestanden of API

De benodigde data wordt op verschillende manieren geïmporteerd. Sommige (oudere) systemen wisselen nog informatie uit via bestanden. De nieuwere systemen, waaronder ook Twitter, Facebook, Google Analytics, Topix hebben een API.

Industriestandaarden

De vorm waarin data wordt verzameld is ook afhankelijk van de data leverancier, maar de meest voorkomende formatie zijn CSV, XML of JSON. Met al deze (en meer) formaten kan Insights omgaan.

U bepaalt de benodigde functionaliteit en de look en feel, wij verwezenlijken uw sociaal media dashboard.

Meer weten?

Neem contact op, bel 072 5204444